Een bezoekje in het woon-en zorgcentrum
Begin juli trokken we met onze Boerderij Bende naar Boom om een bezoekje te brengen aan de bewoners van het woon-en zorgcentrum Den Beuk.

Op het grote binnenplein kregen we een plaatsje in de schaduw om onze weide op te stellen. Ideaal voor de bewoners & de dieren. Verschillende bewoners hebben onze dieren van dichtbij ontmoet, gestreeld, geborsteld en vertroeteld. Tijdens het bezoek aan onze dieren kwamen de verhalen van vroeger terug boven. De ene heeft altijd geitjes thuis gehad, de andere heeft nog met het paard het veld bewerkt, nog iemand anders heeft op een boerderij gewoond, …

Leuk om te horen en te zien hoe de mensen vol trots vertellen over hun verleden en met een glimlach terugdenken aan die tijd. Door het contact met onze dieren fleurden verschillende bewoners helemaal op, een glimlach tot achter hun oren, blinkende ogen en maar vertellen tegen de dieren. Mooi om te zien wat het contact met dieren teweeg brengt bij deze leeftijdsgroep van onze maatschappij.

Ook ouderen kunnen genieten van contact met de dieren en hier helemaal vrolijk of rustig van worden. Dat heeft ons bezoekje wel bewezen. Voor ons is zo’n bezoekje aan deze ouderen dan ook heel speciaal, deze mensen even zien genieten, ontspannen, … meer dan de moeite waard om te mogen ervaren!

Dank u wel voor deze onvergetelijke ervaring!